Art Direction, Design: Keisuke Maekawa / Photo: Hirotsugu Hoshikawa / Client: HOSHIKAWA MOKKO