Art Direction: Keisuke Maekawa / Design: Hiroaki Takahashi, Yurie Harada / Photo: Katsumi Omori, Tatsuro Kakishima, Konosuke Matsuura, Shin-ichi Yokoyama, Kaoru Fukui / Client: Yebisu Garden Place