Art Direction: Keisuke Maekawa / Design: Hiroaki Takahashi, Yurie Harada / Photo: Tatsuro Kakishima, Tetsuya Ito, Katsuhiro Ichikawa, Shin-ichi Yokoyama, Kaoru Fukui / Client: Yebisu Garden Place