Art Direction: Keisuke Maekawa / Design: Hiroaki Takahashi, Yurie Harada / Photo: Shunya Arai, Tatsuro Kakishima, Shin-ichi Yokoyama, Kaoru Fukui / Client: Yebisu Garden Place